Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Dava Sorgulama

Dava dosyalarınız ile ilgili bilgi sahibi olmak için artık Adliyeye kadar gitmenize gerek yok. 11870 un hizmetlerinden biri olan bu servis sayesinde bundan sonra 11870’u arayarak dava dosyalarınız hakkında bilgi alabilirsiniz. İster cep telefonunuzdan isterseniz ev ve iş telefonunuzdan 11870 bilinmeyen numaralar servisini arayarak hakkınızda icra davasının olup olmadığını, dosyanızın temyize gönderilip gönderilmediğini, hakkınızda herhangi bir davanın açılıp açılmadığını ya da duruşmanızın tarih ve saatini öğrenebilirsiniz. Türkiye’nin en güvenilir bilinmeyen numaralar servisi olan 11870  ile, Adalet Bakanlığının e-devlet araçlarından biri olan “Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)” arasındaki iş birliği sayesinde yargı ile ilgili bilgilerinizi her hangi bir telefonunuzdan hızlı ve güvenilir bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ülkemizde bu alanda hizmet veren çok az servis bulunmakla birlikte 11870 Bilinmeyen Numaralar Servisi bu alanda verdiği kaliteli, hesaplı ve hızlı hizmetiyle diğer servisleri geride bırakarak sizler için en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadır..11870’u arayarak aşağıdaki sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

 • Türkiye genelinde hakkımda açılmış bir dava veya icra takibi var mı? Nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın keşif tarihini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın diğer taraflarını nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyada duruşma tarihini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyaya hangi dilekçelerin verildiğini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın tebligat bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın ne zaman hangi dosya ile birleştiğini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyada tebligat yapılıp yapılamadığını nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyada en son yapılan işlemi nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın durumu hakkındaki bilgileri nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın karar türünü nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın dava türünü nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın avukat bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın dava miktarını nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın ek karar bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın karar sonucunun kesinleşip/kesinleşmediğini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın ara karar evrakı olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyada temyiz başvuru olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın temyize gönderilip gönderilmediğini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın temyiz sonucunu nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın harç bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın masraf bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın teminat bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın reddiyat bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın bilirkişi raporu sonucunun dönüp dönmediğini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın bilirkişi raporuna itiraz edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyanın bilirkişi incelemesine verilip verilmediğini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyada tahliye olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyada yakalama kararının kaldırılıp kaldırılmadığını nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyadaki infaz bilgisini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum dosyadaki önödeme bilgisini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyadaki adli kontrol bilgisi nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyada avukatımın davaya girip girmediği bilgisi nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyada satışa sunulan malların bilgisi nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyada tehiri icra bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyada davalı idarece savunma verilip verilmediğini nasıl öğrenebilirim?
 • Taraf olduğum bir dosyada yürütmeyi durdurma kararı verilip verilmediğini nasıl öğrenebilirim?
 • Bir icra dosyasında haczolunan malların hangi gün satışa sunulacağını nasıl öğrenebilirim?

Sistem nasıl çalışmaktadır? Bilgi güvenliği nasıl sağlanmaktadır? UYAP & 11870Rehberlik Hizmetleri kapsamında verilen yargısal bilgiler güvenlik doğrulamasından geçen ve yalnızca dava dosyasının ya da icra takibinin tarafı olan kişilere verilmektedir. Dosyanın tarafı olmayan veya güvenlik doğrulamasından geçemeyen kişilere her hangi bir bilgi verilmemektedir. Bu sistem üzerinden sunulan dava ve takip dosyasına ait detaylar bilgi mahiyetinde olup tebligat yerine geçmemektedir. Kullanıcılar ile operatörler arasındaki sesli görüşmeler hizmet kalitesi ve güvenliği açısından kayda alınmaktadır.Güvenlik doğrulaması nasıl yapılmaktadır? Çağrı merkezini arayan kişiye güvenlik doğrulaması için 11 haneli T.C. vatandaşlık kimlik numarası, nüfus cüzdan seri ve sıra numarası ile anne kızlık soyadının belirli harfleri sorulmakta ve tüm bu bilgileri doğru olarak söyleyen kişiye UYAP’ta kayıtlı kendisi ile ilgili dosyalara ait bilgiler operatör aracılığıyla sözlü olarak iletilmektedir.11870 da verilecek bu hizmet; UYAP’ta kayıtlı dava ve icra takibi olup olmadığı, varsa hangi birimde olduğu, esas ve karar numarası, sonuçlanıp sonuçlanmadığı, duruşma tarihi ve taraf bilgileri ve benzeri bilgileri vermektedir. Adalet Bakanlığı işbirliğiyle, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (“UYAP”) veritabanı üzerinden oluşturulmuştur11870tarafından kullanıcılara aktarılan bilgiler , bilgi mahiyetinde olup ve hukuken tebligat yerine geçmemektedir.11870’u arayarak UYAP hizmetlerinden faydalanmak isteyen kullanıcılar, müşteri temsilcisi tarafından kimlik doğrulama amacıyla talep edilecek bilgileri doğru, eksiksiz ve yanıltıcı olmayacak şekilde sunmakla yükümlüdür. Söz konusu bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı şekilde sunulması sebebiyle doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı 11870 ‘in hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir Bu kapsamda yapılacak kimlik sorgulamasında sağlanan bilgilerin gerçek kişiler için sorgulanan kimlik sahibi tarafından ayapıldığı öngörülür. Aksi haller için 11870’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır

UYAP Sorgulamalarınızı 11870’u Arayarak Yapabilirsiniz.